Oversterftemonitor Nederland

———-¬† oversterfte bandbreedte

Oversterftemonitor Nederland

Het RIVM neemt de sterfterapportage over van het CBS. Het in de zomer van 2021 plotseling gestegen sterfteniveau wordt vanaf nu meegenomen in de sterfteverwachting. Het RIVM verwacht dus dat die onverklaarde sterfte zal blijven en noemt het geen oversterfte meer omdat het verwachte sterfte is. Er ontbreekt hierdoor een referentie op basis van de pre-coronajaren. Zonder zo’n baseline wordt wat voorheen “onverklaarde oversterfte” was binnen enkele jaren onzichtbaar in de statistieken. De onverklaarde sterfte zal uit de rapportage verdwijnen en worden opgeteld bij de normale, verwachte sterfte.

De nullijn in de grafiek hieronder is een andere baseline, gebaseerd op de bevolkingssamenstelling, sterftekans per leeftijd (dus vergrijzing is ingecalculeerd), en de lichte langetermijn ontwikkelingen van sterftekansen zoals die zich de laatste decennia hebben ontwikkeld. Zie ook An analysis of excess mortality based on age and sex; the possible role of Covid-19, delayed care and vaccines (NL vertaling hier)

Meer gedetailleerde verantwoording, berekeningen en downloads volgen later. Bij nieuwe aanvullingen of aanpassingen zal er op virusvaria over worden bericht.

wpdatachart  id=12

wpDataChart met het verstrekte ID niet gevonden!
wpdatachart id=6]
wpdatachart id=2]
Data

Dummy, chart 2=dt1

Veel gestelde vragen